A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska

Specjalizuję się w tłumaczeniach z dziedziny prawa, bankowości/finansów i inżynierii lądowej i wodnej (budownictwo, drogi, koleje), przetargach oraz dokumentach medycznych, jak i nauczaniu języka angielskiego (Business i Legal English).

W 2013 roku nabyłam uprawnienia tłumacza przysięgłego (przyznawane przez Ministra Sprawiedliwości) i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem: TP/99/13.

Posiadam wykształcenie z zakresu filologii angielskiej (specjalizacja tłumaczeniowa i metodyczna pod kątem nauczania języka angielskiego). Ukończyłam również Podyplomowe Studia z Bankowości na SGGW oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Zapewniam usługi najwyższej jakości.

Usługi obejmują również korekty tekstu.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje w wyżej wymienionych dziedzinach.

Uczestniczę w szkoleniach oraz kursach.

W swojej pracy korzystam z nowoczesnego oprogramowania CAT wspomagającego tłumaczenie: TRADOS 2009.

informacje adresowe biuro rachunkowe warszawa

A.M. TŁUMACZENIA MAGDALENA TOKARSKA

tel.: 501 134 463

ul. Repkowska 66
08-300 Sokołów Podlaski

informacje adresowe biuro rachunkowe warszawa