Obowiązek informacyjny RODO w A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska

 1. Kto jest Administratorem Twoich  Danych Osobowych?
  A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska
  ul. Bukowińska 12/312
  02-703 Warszawa
  Tel.: 501134463
  (jednoosobowa działalność gospodarcza)

 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
  Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

 3. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
  Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

 4. Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi Danych Osobowych na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Przysługuje Ci prawo do:
 • mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej elektronicznej (e-mail) bądź ustnej, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
informacje adresowe biuro rachunkowe warszawa

A.M. TŁUMACZENIA MAGDALENA TOKARSKA

tel.: 501 134 463

ul. Repkowska 66
08-300 Sokołów Podlaski

informacje adresowe biuro rachunkowe warszawa